Kako ostvariti naše usluge

Baš kao što svaki osiguranik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ima pravo na izbor liječnika primarne zdravstvene zaštite, tako može izabrati i ustanovu za zdravstvenu njegu. Pravo se ostvaruje kada liječnik primarne zdravstvene zaštite izda e-nalog za provođenje zdravstvene njege, a nakon toga pacijent ima pravo na izbor ustanove.

Za pružanje usluga fizikalne terapije u kući izabrani liječnik, na osnovu nalaza specijalista,  izdaje prijedlog provođenje postupaka fizikalne terapije u kući pacijenta. Taj prijedlog mora odobriti liječničko povjerenstvo HZZO-a i odrediti precizirano provođenje postupaka fizikalne terapije u kući pacijenta. Izabrani liječnik primarne zaštite Vam nakon toga izdaje e-uputnicu (crvenu) s kojom nam se možete  s punim povjerenjem slobodno javiti.

Pružanje usluga sanitetskog prijevoza ne može se realizirati na teret HZZO-i stoga ih provodimo isključivo privatno. Našim korisnicima na raspolaganju stoji educirani i izuzetno opremljeni stručni tim: vozač i medicinski tehničar, a prema potrebi i uz pratnju liječnika. Pacijenti se prevoze sigurno i u laganoj vožnji.

Ukoliko ste od liječnika dobili prijedlog  za neku od naših usluga, pozivamo Vas da se s punim povjerenjem obratite našim voditeljima zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući
od 7h do 15h na broj telefona 01/4554127
a u slučaju hitnosti na broj mobitela 098/388563.