Misija i vizija

027 (Custom)„Čovjek je osjetljivo i osjećajno biće, za život mu je nužna ljudska pažnja i toplina“ – to je životna filozofija osnivačice i ravnateljice Zdravstvene ustanove Zorica. Gospođa Zorica Grbavac je kroz više od dva desetljeća uspjela izgraditi respektabilnu ustanovu za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući, jednu od prvih takvih uopće u Hrvatskoj, koja se izborila za reputaciju kvalitetne, stručne i pouzdane.  Ustanova se danas nalazi u Križanićevoj 16,  a pružila je najmanje četiri milijuna usluga za više od osamdeset tisuća  pacijenata, pružajući im zdravstvenu njegu u kući, fizikalnu terapiju u kući, a potom i stacionarno zbrinjavanje pacijenata te uslugu  sanitetskoga prijevoza. Zdravstvena ustanova Zorica visoko je organizirana i prati suvremene metode zdravstvene njegu u zemlji, ali i inozemstvu. „Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima“, mudra je izreka blažene Majke  Terezije, a djelatnici Zdravstvene ustanove Zorica doista je imaju priliku svakodnevno i živjeti.

Zdravstvena njega i fizikalna terapija bolesnika u kući, kao iznimno zahtjevna djelatnost, ne može djelovati ni postojati bez timskoga rada, vođenja sustava za upravljanje kvalitetom, 044 (Custom)primjene dijagnostičko-terapeutskih postupaka te visokoobrazovanih zdravstvenih djelatnika. Nedvojbeno je da je rad medicinskih sestara/tehničara i fizioterapeuta kvalitetan i profesionalan, ali se nameće pitanje opstanka i zadovoljstva djelatnosti s obzirom na vrlo tešku ekonomsku situaciju u RH.

Zdravstvena njega i fizikalna terapija bolesnika u kući djelatnost je koju provode medicinske sestre/tehničari i fizioterapeuti u sustavu primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Rad tih djelatnika odnosi se na zbrinjavanje najtežih bolesnika u njihovu domu. Svi postupci provode se u uvjetima koji zahtijevaju dodatna znanja, iskustva i napore ovih djelatnika. Iz važećih zakonskih propisa jasno je vidljivo da su oni UVIJEK ODGOVORNI za sve postupke koje provode, bez obzira o kojem se mjestu i o kakvim se uvjetima radilo. Upravo zbog toga potrebno je razumjeti što to znači kad govorimo o kvalitetno pruženoj usluzi, potrebno je razumjeti što to rade medicinske sestre i fizioterapeuti u djelatnosti zdravstvene njege i fizikalne terapije bolesnika u kući i kako su oni prihvaćeni i koliko su cijenjeni u svomu radu.

026 (Custom)Kvaliteta zdravstvene njege i fizikalne terapije označava njezinu valjanost, primjerenost određenim zakonima, normama i zahtjevima. Kako bi se postiglo zadovoljstvo korisnika i samoga zdravstvenoga radnika, velika se pozornost posvećuje unaprjeđenju kvalitete pruženih usluga. Za sve djelatnosti zaposlenih djelatnika (medicinskih sestara/tehničara, fizioterapeuta i zdravstvenih radnika) se svake godine donosi Godišnji planu i programu redovitih stručnih edukacija u ustanovi, ali i izvan nje (koji odobrava mjerodavna komora) i one se boduju putem komora za obnovu licencije.

Zdravstvena ustanova „Zorica“ dugi niz godina provodi usluge po normama ISO sustava, a Ustanova ispunjava i sve zakonima propisane odredbe vezane uz zaštitu na radu, zaštitu od požara i zbrinjavanje otpada.

 

„Ako pomažeš ljudima, možeš loše proći. Nije važno, pomaži im!“

Majka Tereza