Fizikalna terapija djece

NEURORAZVOJNA TERAPIJA – NRT BOBATH

BOBATH KONCEPT namijenjen je nedonoščadi, neurorizičnoj dojenčadi i maloj djeci koji imaju poteškoća u neuromotornom razvoju.

Služi za učenje pokreta i normalizaciju tonusa mišića (hipotonus, hipertonus).

HIPERTONUS (povišeni tonus) – dijete je čvrsto, stisnute zatvorene šake

HIPOTONUS (sniženi tonus) – dijete je mlohavo, opušteno i ne odiže glavu od podloge

 

BABY HANDLING

BABY HANDLING je pravilno postupanje s djetetom pri podizanju, spuštanju, hranjenju, dojenju, presvlačenju, nošenju kojima se potiče normalan razvoj djeteta.

Bitan je kao dodatak terapijskim postupcima kod neurorizičnog djeteta s neurorazvojnim smetnjama. Na taj način djetetovom mozgu šaljemo informaciju o pravilnom držanju i pokretanju, te potičemo pravilan razvoj motorike.

 

HIDROTERAPIJA ZA DJECU

VJEŽBE U VODI pozitivno utječu na zdrav tjelesni, psihički, motorički i socijalni razvoj djeteta.

Za usvajanje nekog motoričkog pokreta ili sklopa pokreta potreban je velik broj ponavljanja jer je voda bolja zbog veće gustoće.

Dijete u vodi može opustiti sve dijelove tijela te je pri tome samostalno u trodimenzionalnom gibanju a omogućuje se da prijeđe iz faze pasivnog ležanja u fazu aktivnog gibanja.