Kontakti

Radno vrijeme:
7 – 15 h

Adresa:
Ul. Jurja Križanića 16
Zagreb 10000
Hrvatska

Telefon:
+385 1 4554127

U hitnosti:
+385 98 388563
+385 98 388564